Gdańsk Kowale - Teren Inwestycyjny

Teren inwestycyjny w strategicznym punkcie na mapie Pomorza, na granicy Gdańsk Kowale i gminy Kolbudy. Teren oddalony o 800m od węzła obwodnicy Gdańsk Kowale.

Na sprzedaż 2 działki o łącznej powierzchni 14.507m2, w tym o powierzchni 7651m2 i 6856m2, znajdujące się w rejonie ulic Wybickiego i Szlacheckiej, graniczące z rondem.

Link do filmu o nieruchomości:  https://youtu.be/8snExBbRAkE 

Działka przylega do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk - Kościerzyna.

Teren objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy - Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Kolbudy z dnia 22 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb LUBLEWO, Gmina Kolbudy.

NUMER TERENU: 1.

PRZEZNACZENIE TERENU: U/UC/P – teren zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz teren zabudowy produkcyjnej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
1) linie zabudowy:
 a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,
 b) pozostałe – zgodnie z przepisami;
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 60%;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki: 10%;
4) intensywność zabudowy – minimalna: 0, maksymalna: 1,0;
5) wysokość zabudowy – minimalna: 0, maksymalna: 15m;
6) kształt dachu – dowolny;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 5000m2.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych o powierzchni reklamy powyżej 2,3m²;
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych emitujących zmienne światło, w tym m.in. typu LED, stroboskopy;
3) stosuje się zasady zawarte w ust.: 6, 8, 9;
4) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych.

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) dostępność drogowa – od ulic w terenach: 41.KDL, 42.KDL;
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4;
3) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków – bytowe do kanalizacji sanitarnej, pozostałe zgodnie z przepisami;
5) zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w ciepło – zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

LOKALIZACJA:

  • węzeł obwodnicy Gdańsk Kowale - 800 m,
  • centrum logistyczne Gdańsk Kowale - 700m,
  • Bramki austostrady A1 - 11 km,
  • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Walesy - 12 km,
  • Gdański Terminal Kontenerowy - 20 km,
  • Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia - 30 km,
  • Śródmieście Gdańska - 11 km,
  • osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej - 1,5km,
  • osiedla mieszkaniowe wielorodzinne - 1,7 km, 

 

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Marek Cebulski
tel. 509-597-856
marek@cebulscy.com

Prezentowana oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest Marek Cebulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cebulscy Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt do biura

CEBULSCY NIERUCHOMOŚCI
80-297 Banino
ul. Dębowa
Tel: +48 7 88 09 1111