Banino - dla dewelopera

Na sprzedaż teren o powierzchni 25445m² w Baninie.

Działki zlokalizowane po prawej stronie Banina w okolicach ulicy Źródlanej, w spokojnej okolicy, otoczone od strony północnej lasem. 

Media: wodociąg, gazociąg oraz prąd przy granicy działki,kanalizacja sanitarna przebiega przez działkę.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem – A.05-MN:

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

  • wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej w zabudowie wolnostojącej, nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej w zabudowie bliźniaczej,
  • wskaźnik intensywności zabudowy:minimalny 0, maksymalny 0,50,
  • powierzchnia biologicznie czynna:nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej w zabudowie wolnostojącej, niemniej niż 40% powierzchni działki budowlanej w zabudowie bliźniaczej,
  • forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza,
  • dla zabudowy bliźniaczej ustala się następujące zasady:

- dopuszcza się jeden lokal mieszkalny na segment, maksymalnie dwa segmenty ze sobą graniczące,

- odległość między budynkami w zabudowie bliźniaczej składającymi się z dwóch segmentów nie może być mniejsza niż 10 m;

  • wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych: nie więcej niż 10,00 m (do 2 kondygnacji nadziemnych),
  • szerokość elewacji frontowej:

- dla budynku w zabudowie wolnostojącej nie więcej niż 22 m,

-dla budynku w zabudowie bliźniaczej, dla jednego segmentu nie więcej niż 11 m,

  • geometria i pokrycie dachu:

- dach dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym kącie nachylenia głównej połaci dachowej od 25º do 45º,

  • zasady podziału na działki budowlane:

-powierzchnia nowo projektowanej działki budowlanej: dla zabudowy wolnostojącej nie mniej niż 800m2, dla zabudowy bliźniaczej nie mniej niż 400m2,

 

Kontakt do biura

CEBULSCY NIERUCHOMOŚCI
80-297 Banino
ul. Dębowa
Tel: +48 7 88 09 1111